อาจารย์วิชญ กุลประดิษฐารมณ์

อาจารย์วิชญ กุลประดิษฐารมณ์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • M.A. (Exhibition  Design)  Fashion  Institute  of  Technology (FIT) New york, USA.
  • B.FA. (Interior  Design)  New york Institure  of  Technology (NYIT) New york, USA.

การทำงาน

  • 2552 - ปัจจุบัน  : Loopin Co.; Ltd. (Partner).
  • 2551 - ปัจจุบัน  : Caddera Co.; Ltd. (CEO).
  • 2549 - 2551    : Dupoux Design LLC.; New york (Project Manager).
  • 2547 - 2549    : Creative Network Mediums, New Jersey. (Designer).

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 774