อาจารย์เนติกร ชินโย ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน..


ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60 ประจำปี 2557 โดยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย The 2 nd Prize, Special Awards by Krungthai Bank, The 60th National Exhibition of Art  

"ความเศร้าอันงดงาม" เรื่องเล่าจากหัวใจแม่ผู้เปลี่ยนความสูญเสียเป็นงานสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 4 -14 ก.ค. 2554 ณ. หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร สามารถชมสูจิบัตรผลงานได้ที่ : http://issuu.com/iamree_samklur/docs/sadness

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริทัต เตชะพะโลกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดงาน"จิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 7
(The 7th Asia Plus Art Exhibition)"  3 ก.ค. 2560 – 3 ส.ค. 2560 ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  ;

 

 

ผลงานอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สิริทัต เตชะพะโกลุล
Ass.Prof.Siritat Techaphalokul
รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
3rd Prize, Bronze Medal Aword in Painting

ชื่อผลงาน
"ความสุขของชีวิต หมายเลข 6" เทคนิค ดินสอ และสีอะครีลิค บนผ้าใบ ขนาด 141x 201ซ.ม. แนวคิด ความสุขของชีวิต คืออะไร?
"The Happiness of Life No.6" Pencil and Acrylic on cavas, 141 x 201cm. What is true happiness in human life?

งานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 5-28 ตุลาคม 2559
(The 62nd National Exhibition of Art At the National Gallery, Bangkok, 5-28 October 2016)

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานและมอบรางวัล ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ค. 2559
ออกทีวีที่ลิงค์นี้ครับ http://www.krobkruakao.com/รายการข่าวย้อนหลัง-ตอน/24/78720/10/2016/ข่าวในพระราชสำนัก.html

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชทานรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 รางวัลที่ 2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 (นิทรรศการมีถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย ถ. เยาวราช)

ที่มา: ภาพประกอบ ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

 

“โครงการนิทรรศการศิลปกรรมชุด เหนือเกล้า ๙๙.๑”   นี้ เป็นความคาดหวังที่จะเห็นสังคม มีความสงบสุขเหมือนครั้งอดีต โดยมีภาพ “ในหลวง”ในหลากหลายมุมมองให้จรรโลงใจ   ยังความปราบปลื้ม เทิดทูนไว้เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

 

ภาพเขียนขาว-ดำในโครงการฯ นี้เป็นงานศิลปกรรมทางทัศนศิลป์ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ และทักษะบนความศรัทธาของอาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล ที่เกิดจากแรงบันดาลใจจาก “ในหลวง”บนความพอเพียง รู้จักตนเอง และส่งต่อความสุขอย่างสร้างสรรค์เป็นภาพผลงานกว่า ๙๙ ภาพ โดยใช้เวลา ๓ ปี ในการเขียน และรวบรวม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2555เวลา 18.00 น.

นิทรรศการจัดถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลป์จามจุรี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ***รายได้สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา***

 

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1 ( The White Elephant Art Aword 1st)
หัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”
14 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการตัดสิน "การประกวดอัตลักษณ์โรงหนังกลางเมือง" บริษัท เอกมหากิจ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ "เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า" ณ โรงภาพยนตร์ "เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า"


--------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลสนับสนุน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   เป็นเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร   จัดโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชน (ทอท.)   ณ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553
ได้จัดบริการวิชาการร่วมกับชุมชนหมู่บ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี  โดยนำนักศึกษาในรายวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่องานออกแบบ เข้าร่วมพัฒนาสุขาและบริเวณ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์  กับชุมชนในหมู่บ้าน  โดยโครงการได้แล้วเสร็จ  และทำการส่งมอบไปในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา  โดยประธานในงานได้แก่ นาย  วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

โครงการอบรมศิลปะสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวนาราม อบรมศิลปะการระบายสี สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อบรมระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ. 2555 อาจารย์ผู้สอนอบรมโครงการนี้คือ อาจารย์กรณ์ กรดนวม สามเณรผู้เข้าอบรมจำนวน 99 รูป

 

โครงการบริการวิชาการ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภายในเดือน ธันวาคม 2554

โครงการอบรมศิลปะสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวนาราม อบรมศิลปะการระบายสี สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อบรมระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ. 2554 อาจารย์ผู้สอนอบรมโครงการนี้คือ อาจารย์กรณ์ กรดนวม สามเณรผู้เข้าอบรมจำนวน 60 รูป

โครงการสอนศิลป์แบบสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2554  อาจารย์ผู้สอนอบรมโครงการนี้คือ ครูกรณ์ กรดนวม

 โครงการบริการวิชาการ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวัดที่ ธันวาคม 2553 - เมษายน พ.ศ. 2554 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือ อาจารย์กรณ์ กรดนวม และคณะ ภาพจิตรกรรม เรื่อง “พระพุทธเจ้าชนะมาร (พุทธฤทธิ์พิชิตมาร)” ในบทพระคาถา พาหุง จำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

ร่วมแสดงงานการออกแบบเครื่องประดับ Thai Fusion ในงาน Bangkok Gems International 2010 โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพานิช
 

ร่วมแสดงผลงานคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
    ;

เข้าร่วม work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์และของตกแต่งบ้านโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่
   

 

สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯและผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา รายการ Color & Stlye ช่อง Mnago TV

งานอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานประกวดของนักศึกษา นายขจรศักดิ์ ฉ่ำเฉื่อย รางวัลดีเด่นประเภทชุดกีฬาชาย การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายแกรนด์ สปอร์ต คอนเทสท์ ครั้งที่ 7
 

ผู้ดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
   

   

ผู้ออกแบบและประสานงานแฟชั่นโชว์คณาจารย์เทศกาลลานศิลป์ ครั้งที่ 5
   
ร่วมแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และของตกแต่งบ้าน BIG&BIH International 2011 ไบเทค บางนา โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพานิชย์
   

 

 

อาจารย์เพ็ญภาวีร์ เจริญชัยนาม ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวด Jewelry Design 2010 และได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงครั้งนี้ ในชื่อผลงาน Kra-Tip Box กระทรวงวัฒนธรรมจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ดันศิลปะสร้างสมานฉันท์ในชาติ พร้อมดันศิลปินร่วมสมัยไทย ก้าวสู่เวทีสากล รวมสุดยอดผลงานศิลปะ 9สาขา ภายในงาน “รวมมิตร ร่วมสมัย – สร้างสรรค์ไทยสู่สากล” กระทรวงวัฒนธรรมเดินเครื่องตามนโยบายรัฐ ดันศิลปะวัฒนธรรมสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ พร้อมเร่งสร้างความสุขของคนไทยกลับคืนมา เดินหน้าเต็มสูบชูศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกแขนง ดึงรัฐและเอกชนพร้อมศิลปินไทยจับมือโชว์ศักยภาพ สร้างการรับรู้ และการตื่นตัวของประชาชน มอบหมายสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เป็นแม่งานใหญ่ จัดเทศกาลมาสเตอร์พีชของบรรดาศิลปินไทย รางวัลศิลปาธร และร่วมสมัยอื่นๆ โชว์ความโดดเด่นอวดสายตาคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติใจกลางกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2553ณ Siam Paragon ชั้น 2 และชั้น

 

ผลงาน อาจารย์ทนงจิต อิ่มสำอาง อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบหัวหินรีกัตต้า 2010 ชิงรางวัลพระราชทานฯหางเสือเรือเวคา เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบรายการสำคัญต่างๆในระดับประเทศ และนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ภูเก็ต คิงส์คัพ รีกัตต้า Phuket King’s Cup Regatta การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า Top of the Gulf Regatta ที่โอเซี่ยนมารีน่า พัทยา,การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลาทู โคโรเนชั่น คัฟ Platu Coronation Cup และเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ หัวหิน รีกัตต้า ครั้งที่ 10 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่ โดยลงแข่งขันในประเภทเรือ 5 คน Keel Boat: Farr Platu 25 สังกัดทีมเรือ Naiad 116 สโมสร RTFYC โดยอาจารย์ทนงจิต อิ่มสำอาง ไดรับรางวัลในการแข่งขันดังนี้: รางวัลที่ 1 รางวัลพระราชทานฯ สำหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทเรือใบ PLATU Farr 25 Class รางวัลที่ 1 รางวัลพระราชทานฯ รางวัลพระราชทานหางเสือเรือเวคา สำหรับการแข่งขันทางไกล ประเภทเรือใบ  PLATU Farr 25 Class

อาจารย์ภาษิศร์ ณ รังษี  ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์   เป็นกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ บริษัทในเครือ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2552

อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล  ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

ได้รับเชิญให้ออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ชุดพนักงานบริษัท ซัมซุง จำกัด จำนวน 2คอลเลคชั่น ได้แก่ Norton  และ Mobil ซึ่งดำเนินการในช่วง เดือนพฤษภาคม 2555

อาจารย์ จักรพันธ์ สุระประเสริฐ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม ถอดรหัสความคิดงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ณ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อการค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างงานออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปพัฒนาสินค้าและต่อยอดความคิดทางอุตสาหกรรมของบริษัท ร่วมกับอาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์

ผลงานอาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์  ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของโครงการศูนย์ต้นคิดทางแฟชั่น (FPDC)  ในกิจกรรมปรึกษาแนะนำและเปิดตัวโครงการ  เรื่องวิธีการเลือกใช้แนวโน้มการออกแบบแฟชั่นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์   และได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ต้นคิด โดยให้ความรู้และการออกแบบแฟชั่น รวมถึงไปแนวโน้มในการออกแบบได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญในหัวข้อเรื่อง Why Mood Board?ในโครงการแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2556 โดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น ณ  อิมแพค อารีนาเมืองทองธานี