วันนี้อาจารย์กีรติ ศรีสุชาติได้นำนักศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชา - การถ่ายภาพดิจิทัล และ การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น ไปดูงานนอกสถานที่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ในงานชุมทางร้อยไทยเพื่อชมผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมไทย