ทีมสัญจรอาชีวฯ DPU ไปบรรยายเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนวิทยาลัยอินทราชัย
โดย อ.กีรติ ศรีสุชาติ จากคณะศิลปกรรม
(วันที่16 ม.ค.ที่ผ่านมาครับ)