คุณฟ้าใส ปวีณสุดา MUT2019 ในชุดของแบรนด์ค้ำคูณ ศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมจ้า

#FBDPU #DPU #SilpakamDPU
Cr.Khamkoon_official