คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับทีมสัญจรเข้าสัญจรอาชีวฯ ที่วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษมได้ให้ทางมธบ.เข้าจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งน.ศ มาเรียนต่อโดยมี

  • ดร.ศิริเดช คณบดี ciba
  • ผศ ณธกร คณบดีศิลปกรรม
  • อ.กีรติ รองคณบดี
  • ผศ.ดร .มณฑกานต์ คณบดี ทท.รร

ร่วมปฏิบัติงาน (ลงวันที่ 13 มกราคม 2563)