เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา ได้มีผลงานชุดแฟชั่นของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร่วมแสดงกับผลงานออกแบบของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของภาควิชาการออกแบบแฟชั่น ของ Straits Institute’s Minjiang University ที่เมืองฝูโจวประเทศจีน ในวาระครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งวิทยาลัย ซึ่งที่มหาวิทยาลัยมินเจียงแห่งนี้ ท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือท่านสีเจิ้นผิงเคยเป็นอธิการบดีอยู่ถึง 6 ปี โดยหลังจากงานแสดงและพิธีการฉลองครบรอบสิบปีต่างๆแล้ว ก็เป็นพิธีเซ็นต์สัญญาความร่วมมือต่างๆ ระหว่าง Straits Institue Minjiang University กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยท่านคณบดีทั้งสองคณะได้ลงนามร่วมกัน ซึ่งทั้งสองสถาบันจะได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ในหลายรูปแบบจากนี้เป็นต้นไป