ทุนดาวรุ่ง (Rising Star) ทุนสูงสุดเรียนฟรีตลอด 4 ปี มูลค่ากว่า 300,000 บาท

รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุนดาวรุ่ง (Rising Star) ทุนสูงสุดเรียนฟรีตลอด 4 ปี มูลค่ากว่า 300,000 บาท ประเภททุน - ทุนเรียนดี - ท [...]


ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 3/2562

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 3/2562 [...]


คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับทีมสัญจรเข้าสัญจรอาชีวฯ ที่วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับทีมสัญจรเข้าสัญจรอาชีวฯ ที่วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษมได้ให้ทางมธบ.เข้าจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งน.ศ มาเรียนต่อโดยมี ดร.ศิริเดช คณบดี ciba ผศ ณธกร คณบดีศิลปก [...]


ตามคำเชิญของ Academy of art and Design ที่มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยอันดับ1 ของเอเซีย และติดท๊อป 20ของโลก 清华大学; Tsinghua University เป็นมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน.

ตามคำเชิญของ Academy of art and Design ที่มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยอันดับ1 ของเอเซีย และติดท๊อป 20ของโลก 清华大学; Tsinghua University เป็นมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ในบริเวณสวนขอ [...]


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา ได้มีผลงานชุดแฟชั่นของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีเซ็นต์สัญญาความร่วมมือต่างๆ ระหว่าง Straits Institue Minjiang University กับคณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา ได้มีผลงานชุดแฟชั่นของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร่วมแสดงกับผลงานออกแบบของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของภาควิชาก [...]