เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมสำหรับการสร้างแบรนด์

มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมสำหรับการสร้างแบรนด์

ปูความรู้ด้านธุรกิจเพื่อการสร้างแบรนด์ของตัวเอง

ปูความรู้ด้านธุรกิจเพื่อการสร้างแบรนด์ของตัวเอง

การเติบโตของตลาด fashion online สูงขึ้น

การเติบโตของตลาด fashion online สูงขึ้น

ได้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นระดับประเทศ

ได้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นระดับประเทศ

มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

มีวิชาที่ทันสมัยตอบโจทย์โลกยุคใหม่และตลาดแรงงาน

มีวิชาที่ทันสมัยตอบโจทย์โลกยุคใหม่และตลาดแรงงาน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?


 • เรียนออกแบบแฟชั่นควบคู่กับความรู้ทางธุรกิจ
 • ทดลองสร้างแบรนด์ของตัวเอง และขายจริง
 • ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อออกแบบให้กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
 • เรียนรู้การทำงานเบื้องหลังงานแฟชั่นโชว์ การจัดนิทรรศการแฟชั่นและร้านค้า
 • เรียนรู้การถ่ายภาพผลงานแฟชั่น และการนำเสนอออนไลน์บนโลกดิจิทัล

ภาพบรรยากาศการเรียน


 • ภาพบรรยากาศการเรียน fashion finearts dpu
 • ภาพบรรยากาศการเรียน fashion finearts dpu
 • ภาพบรรยากาศการเรียน fashion finearts dpu
 • ภาพบรรยากาศการเรียน fashion finearts dpu
 • ภาพบรรยากาศการเรียน fashion finearts dpu
 • ภาพบรรยากาศการเรียน fashion finearts dpu
 • ภาพบรรยากาศการเรียน fashion finearts dpu

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย


เจ้าของธุรกิจสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

นักการตลาดและการจัดการแฟชั่น

แฟชั่นดีไซเนอร์

แฟชั่นสไตลิสต์

Event Organizer

Fashion Show Organizer

นักออกแบบ Display

จากรุ่นพี่ ถึง รุ่นน้อง


นางสาววรรณศิริ เนตรอุดม (พี่โย ปี 4)

แฟชั่นที่นี่ไม่ได้สอนให้เป็นแค่ วาดรูปตัดเย็บ แต่มันมีอะไรลึกมากกว่านั้น เพราะได้เรียนการทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยจริงๆ และสำหรับ 2 ปีที่เข้ามาเรียน มันได้อะไร เยอะมากๆ ที่ข้างนอก ไม่มีขาย และสำหรับตัวพี่เอง เห็นรุ่นพี่แฟชั่น ที่จบจากที่นี่ประสบความเร็จ หลายคนมากๆ คืออาชีพในวงการนี้มันมีอะไร มากกว่าที่เห็นภายนอกจริงๆค่ะ อยากให้ เข้ามาเรียน มาเป็นส่วนนึงด้วยกัน


Alumni


นางสาววรัญญา อัมระนันทน์ (พี่โดนัท)
บัณฑิตรุ่นที่ 1

ตำแหน่งงาน : Managing Director ON THE WAY THAILAND CO., LTD.

นายสุทัตตะ ศรีโพธิ์ทองนาค (พี่เบิร์ด)
บัณฑิตรุ่นที่ 2

ตำแหน่งงาน : Designer & Creative @27DAYDESIGN.BKK

นายภาณุพัฒน์ แสวงหอม (พี่เอ)
บัณฑิตรุ่นที่ 3

ตำแหน่งงาน : Designer AllyBag

นายบุญศักดิ์ ยุระตา (พี่บิวตี้)
บัณฑิตรุ่นที่ 7

ตำแหน่งงาน : เจ้าของแบรนด์ค้ำคูณ

FAQ คำถามที่พบบ่อย


สายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. และปวส. ใครๆ ก็เรียนได้

ชื่อเต็ม : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงสร้างสรรค์)
               Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Design)

ชื่อย่อ : ศป.บ. (การออกแบบเชิงสร้างสรรค์)
              B.F.A. (Creative Design)

สามารถกู้ยืมได้ทั้ง กยศ. และ กรอ.

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 2 45,000 45,000 90,000
ชั้นปีที่ 3 40,000 40,000 80,000
ชั้นปีที่ 4 35,000 35,000 70,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 4 ปี (8 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2)** 340,000

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 2 45,000 45,000 90,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 2 ปี (4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2)** 190,000

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน(2ปี วันเสาร์-อาทิตย์ Block Course)
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน เท่านั้น

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 45,000 45,000 20,000 110,000
ชั้นปีที่ 2 42,500 42,500 20,000 105,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติและ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน)** 215,000
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา

สมัครได้ถ้าจบชัวร์ สามารถมายื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนเปิดเทอม

ได้

Partners


partners finearts
partners finearts
partners finearts
partners finearts
partners finearts
partners finearts
partners finearts
partners finearts
 
partners finearts
partners finearts
 
linefinearts

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :


ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข
เบอร์โทร : 089-785-2088
E-mail : [email protected]
Instagram : https://instagram.com/dpu_fashionbusiness