ผลงานประจำปี 2557

 

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1    
2    
3    
4    

  

ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1

xxx

xxxx
2    
3    
4    

ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1 เล็งความคิด ส่องไอเดีย เคลียร์ทุกการออกแบบ 2557
2    
3    
4    

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1 โกดัง- คลังคิดสร้างสรรค์  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 4 2555
2    
3    
4    
 
 

 

ภาควิชาการออกแบและธุรกิจแฟชั่น

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1 White Project 2553
2 Time Machine + Relection1, 2, 2553
3 GATHER TOGETHER 2555
4 White Project 8 (26 ม.ค. 59) 2558