(โดยอาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ คณะนิติศาตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร สำหรับนักออกแบบ”

            โดยอาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ตอนที่ 1/6

           http://youtu.be/_EwOzI7wjMY

 

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร สำหรับนักออกแบบ”

            โดยอาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ตอนที่ 2/6

http://youtu.be/cU3DW56AI5M

 

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร สำหรับนักออกแบบ”

            โดยอาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ตอนที่ 3/6

http://youtu.be/kLeL88KYemo

 

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร สำหรับนักออกแบบ”

            โดยอาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ตอนที่ 4/6

http://youtu.be/kXXzszIYOKg

 

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร สำหรับนักออกแบบ”

            โดยอาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ตอนที่ 5/6

http://youtu.be/rlm2P4wSQC8

 

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร สำหรับนักออกแบบ”

            โดยอาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ตอนที่ 6/6

http://youtu.be/uD1T_tI-9n8

 

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/channel/UCz4_rimIlU3QoJNLHxhPgjg

                : silpakam DPU

ผู้บรรยาย  : อาจารย์ ผศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์ คณะนิติศาตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

** สามารถ Download เอกสารถอดเทป จาก VDO ทั้งหมดได้ที่นี่..!!