เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

สามารถทำงานได้ ตั้งแต่เป็นนักศึกษา

สามารถทำงานได้
ตั้งแต่เป็นนักศึกษา

มีผลงานจริง ตั้งแต่ยังศึกษา

มีผลงานจริง ตั้งแต่ยังศึกษา

มีหลักสูตรที่ทันสมัย สามารถทำได้จริง

มีหลักสูตรที่ทันสมัย
สามารถทำได้จริง

เป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนสูง

เป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนสูง

อาชีพเป็นที่ต้องการของตลาด

อาชีพเป็นที่ต้องการของตลาด

 
การเติบโตของโลก Online และ Channel Content สูง

การเติบโตของโลก Online
และ Channel Content สูง

 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?


 • สอนออกแบบกราฟิกในทุกแพลตฟอร์ม
 • การถ่ายภาพเพื่องานออนไลน์
 • ออกแบบ UX/UI สำหรับแอพลิเคชั่น
 • งานสื่อผสม (Mixed Media, Virtual Reality)
 • Animation ทั้ง 2D และ 3D
 • สอนทำ Content
 • ออกแบบ Logo, Banner, นามบัตร
 • สอนการสร้างแบรนด์

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย


นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Desinger)

นักออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)

นักออกแบบดิสเพลย์ (Display Designer)

นักออกแบบแอนิเมชั่น (Animator Designer)

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer)

Content Creator

จากรุ่นพี่ ถึง รุ่นน้อง


นายสุริยา งามวงษ์ (พี่หนุ่ม)
บัณฑิตรุ่นที่ 3

ตำแหน่ง Senior Motion Graphic Designer GMM 25

ประทับใจเพื่อนๆ และอาจารย์ในคณะที่คอยพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิด ทักษะ ของการสร้างสรรค์ผลงานและได้ทำในสิ่งที่ชอบ


นางสาวสุวรรณี สุ่มทอง (พี่มิ้ม)
บัณฑิตรุ่นที่ 10

ตำแหน่ง Multimedia officer Central Group

ประทับใจอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่นี่มาก ไม่ปิดกั้นจินตนาการและได้ทำในสิ่งที่ชอบ


นางสาวนาทชญา สำราญพานิช (พี่ใบเตย)
บัณฑิตรุ่นที่ 10

ตำแหน่ง Creative & Graphic designer Exclusive Impact exhibition management co. ltd.

อาจารย์ทุกคนพร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำเด็กๆ เรียนจบก็ยังพูดคุยกันตลอด รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทุนการศึกษาก็เยอะด้วย ดีสุดๆค่ะ

FAQ คำถามที่พบบ่อย


สายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. และปวส. ใครๆ ก็เรียนได้

ชื่อเต็ม : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงสร้างสรรค์)
               Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Design)

ชื่อย่อ : ศป.บ. (การออกแบบเชิงสร้างสรรค์)
              B.F.A. (Creative Design)

สามารถกู้ยืมได้ทั้ง กยศ. และ กรอ. พร้อมทั้งได้ส่วนลดเงินต้น 30% หลังเรียนจบ

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 2 45,000 45,000 90,000
ชั้นปีที่ 3 40,000 40,000 80,000
ชั้นปีที่ 4 35,000 35,000 70,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 4 ปี (8 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2)** 340,000

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 2 45,000 45,000 90,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 2 ปี (4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2)** 190,000

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน(2ปี วันเสาร์-อาทิตย์ Block Course)
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน เท่านั้น

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 45,000 45,000 20,000 110,000
ชั้นปีที่ 2 42,500 42,500 20,000 105,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติและ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน)** 215,000
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา

สมัครได้ถ้าจบชัวร์ สามารถมายื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนเปิดเทอม

ได้ และมีหลักสูตร เทียบโอน ปวส. เรียนเสาร์-อาทิตย์ สามารถจบได้ภายใน 2 ปี

linefinearts

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :


อาจารย์กีรติ ศรีสุชาติ
เบอร์โทร : 095-056-2419
facebook : https://www.facebook.com/GraphicDPU