ผลงานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  *Link เดิม หน้าข่าวสารการประกาศรับสมัคร


 เรื่อง “ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ และงานออกแบบอย่างสรรค์” (Arts Beyond Border)

 

  

  Download เอกสาร

 Arts Beyond Border

 

* หมายเหตุ : รวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ประกอบตอนสมัคร 

เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่างๆ ได้