นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ได้สร้างสรรค์ผลงานละครเวที ใน “ เทศกาลละครเวทีสารนิพนธ์ 2553” ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านความถนัดในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สาขากำกับการแสดง สาขาการแสดง สาขากำกับศิลป์ สาขาเขียนบท สาขาบริหารศิลปะการแสดง สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสาขาวิจัย ซึ่งนับได้ว่าเทศกาลละครเวทีสารนิพนธ์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบละครเวที และสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งทางภาควิชาฯ ได้มีความภูมิใจว่า นักศึกษาของเราได้นำความรู้มาปฏิบัติจริง และหวังว่าจะสามารถออกไปประกอบอาชีพในสายงานนี้ได้ไม่มากก็น้อย และนี้คือการประมวลภาพการแสดงละครเวทีทั้ง 10 เรื่อง

1. ชีวิตลิขิตเอง  

 

2. กากาติ   

  

3. เปลือก  

  

4. ART  

 

5. สามสาวทรามทราม 

  

6. เพราะเธอคือ เฌอมาลย์ 

  • ไม่มีข้อมูล

7. คุณหมอค่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่ 

  

8. ฉันผู้ชายนะยะ 

  

9. ดาวรุ่งลูกทุ่งสู่ฝัน 

  

10. เพ้อ – คลั่ง

  
ภาพบรรยากาศ